Vybrané referenční stavby:

Název akce: Modernizace zámku a přilehlých expozic
Rok: 2011
Investor: Kraj Vysočina
Silnoproud: napájecí rozvody, osvětlení, hromosvod, uzemnění, veřejné osvětlení, přípojky NN, areálové rozvody
Slaboproud: el.požární signalizace, el.zabezpečovací signalizace, kamerový systém, datové a telefonní rozvody, přístupový systém

Kompletní rekonstrukce elektroinstalace a slaboproudu, spojené se stavebními úpravami objektu.